Ynglebestand

Ynglebestand
I zoologi det antal af en vildtart, der er kønsmodne og opholder sig på terrænet i yngletiden.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • yngle — yng|le vb., r, de, t, i sms. yngle , fx ynglebestand, yngledragt; fuglene yngler i kolonier …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”